Herinner je wie je werkelijk bent in de huidige tijd van transitie en verandering

Alertheid is middel
Bewustwording is doel
Onderhoud is input

De plek waarop wij ons bevinden, de aarde, is een merkwaardige plek in het universum. Merkwaardig omdat we hier te maken hebben met het fenomeen ‘dualiteit’.

Dualiteit is het verschijnsel van de schijnbare tegenstelling. Als je je daarbij realiseert dat alles verbonden is binnen de eenheid en wij hier 48 wetmatigheden van het Absolute verwijderd zijn, kun je je voorstellen dat het op deze plek uitermate lastig is om je te herinneren wie je werkelijk bent.

Voeg daarbij het gegeven dat we allemaal, ad random, bij onze geboorte een persoonlijk pakketje hebben meegekregen (er zijn 9 pakketten), dan wordt deze herinnering nog lastiger.

Het proces van jezelf te herinneren, bewustwording, waar jullie mee bezig zijn, vraagt op gezette tijden input. Zoals elk proces, kan ook dit proces zonder energie van buitenaf geen doorgang kan vinden.

In de huidige tijd van transitie en verandering, die gekenmerkt wordt door veel onrust, angst en dreiging, is het nog moeilijker om vanuit je basis te leven.

Daarom organiseren wij in 2023 een drietal midweken om met jullie het proces van verinnerlijking en bewustwording te laten voortgaan. Zoals gezegd: alertheid is het middel, bewustwording het doel, onderhoud is de input. Elke midweek bevat deze drie elementen om je te begeleiden in je proces.

Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, meld je dan aan voor de midweek in maart, de midweek in mei of de midweek in november 2023.

Hartegroet,

Giep en Jannet