Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over één van ons beiden, dan kun je dat vanzelfsprekend aangeven. Wij nodigen je in dat geval graag uit om je bezwaar in een persoonlijk gesprek toe te lichten en op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de organisaties waarbij wij zijn aangesloten: 

De VIT

Deze vereniging stelt zich als netwerk in het algemeen ten doel de hulpverlening te bevorderen en te coördineren ten behoeve van mensen die problemen van psychische of psychogene aard hebben. Kijk voor meer informatie op: www.vit-therapeuten.nl

 

SCAG Giep van Werven Jannet Prinsen

De SCAG

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire en alternatieve zorg de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

 

Het RBCZ

Ook zijn wij ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Wij vallen daarmee onder hun Tuchtrecht (zie www.tcz.nu).