Over Levenskunst

Het leven - de periode tussen geboorte en sterven - daadwerkelijk te beleven is een Kunst. Een kunst die je doet ervaren dat voorbij de moeilijkheden de mogelijkheden gloren. Leven vanuit je essentie, vanuit wie je werkelijk bent. Dit vraagt bewustwording. Levenskunst is een organisatie die mensen zowel individueel als in groepen begeleidt naar dit werkelijke leven. Naast het een-op-een werk in de praktijk geven wij trainingen en workshops waarin mensen door interactie en oefeningen tot inzicht in hun patronen kunnen komen. Alles is erop gericht het Ego los te laten. Om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met het proces van bewustwording is dit proces beschreven in het boek onder de titel ‘Een korreltje vertrouwen en een halve gram moed’ (auteur Giep van Werven).

Kern

Wij richten ons op mensen die op welke wijze dan ook zijn gaan beseffen dat zij hun bestemming zijn kwijtgeraakt. We helpen ze om weer in contact te komen met hun essentie (kern). Deze kern is een onderdeel van de totale mens, die bestaat uit lichaam, geest en ziel.

Een metafoor:

Het lichaam kun je vergelijken met een taxi. Je kunt er op aarde mooi tochten mee maken en aan het einde van de rit stap je uit en lever je de taxi weer in. De geest is de bestuurder van de taxi en op de achterbank zit de passagier: de ziel. De ziel heeft bij het instappen aan de bestuurder – de geest – de bestemming opgegeven. De bestuurder is echter dronken en luistert niet meer naar zijn passagier. Sterker nog, de bestuurder weet eigenlijk helemaal niet meer dat er nog een passagier op de achterbank zit. Onze begeleiding is erop gericht de bestuurder te ontnuchteren, zodat hij zich weer bewust wordt van de passagier en de bestemming die was opgegeven.

Wanneer je als mens in contact staat met je kern, leef je vanuit je eigen unieke oorsprong. Je laat je niet meer beïnvloeden door impulsen van buitenaf. Je maakt bewust keuzes en neemt zelfstandig, vanuit je eigen wil de juiste beslissingen over jouw leven.

Levenskunst wil zo op haar wijze een bijdrage leveren aan het grote Geheel. Anders gezegd: als de mens zichzelf accepteert in Liefde, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig, kan hij van daaruit omgaan met zijn medemens vanuit het hart. Volgens ons is dit hart nodig.