Aansluitend op de richtlijnen van het RIVM aangaande contactberoepen, hebben wij besloten om de praktijk in Lieren vanaf 18 mei weer fysiek te openen. Met inachtneming van de 1,5 meter is dit mogelijk. De praktijk in Amsterdam blijft tot nader bericht gesloten.

De online sessies waren een goed alternatief, maar een sessie zonder beeldscherm is voor ons toch te prefereren.

Wij gaan ervan uit dat de afspraken zoals nu ingepland, zullen plaatsvinden in de praktijk in Lieren. De mensen uit Amsterdam waarvoor de reis naar Lieren echt niet haalbaar is, kunnen contact opnemen met Jannet.

Uiteraard wijzen we jullie nogmaals op je verantwoordelijkheid om bij verkoudheid of andere ziekteverschijnselen je afspraak te verzetten.

We verheugen ons jullie weer in levende lijve te ontmoeten,

Hartegroet,

Giep en Jannet