Werkwijze

In ons beider praktijken werken wij vooral met energie, hetgeen hieronder beknopt uitgelegd zal worden.
Binnen de kosmos is alles met elkaar verbonden, niets staat op zichzelf. Dat betekent dat de mens als onderdeel van de kosmos in hoge mate wordt beïnvloed door energie uit diezelfde kosmos. De mens zelf heeft naast een fysiek ook een energielichaam. Dit energielichaam is uniek en heeft een eigen, specifieke frequentie ofwel trilling. Via het energielichaam zijn we in staat om vanuit ons geconditioneerde denken terug te gaan naar ons gevoel. Dit gaat via het verwerken van emoties. Omdat we als mens emoties niet alleen beleven, maar ze zelfs "worden" - we identificeren ons ermee - vormen ze een belemmering om bij ons gevoel en vervolgens bij onze kern te komen. Daarom is interventie in het energetische systeem nodig, wil je het proces van bewustwording in werking kunnen stellen.

Op reis

Dit proces kun je beschouwen als het beklimmen van een berg. Onder aan de voet is de top niet zichtbaar, dus als je de top wilt bereiken moet je de eerste stap zetten. Je kunt op je tocht geen stappen overslaan. Elke stap moet worden gezet. Gedurende de reis kom je ongetwijfeld gladde en steile stukken tegen, waardoor je soms een paar passen teruggaat. Daarna vervolg je je weg weer. Wij gidsen je weliswaar, maar lopen niet voor je; dat moet je zelf doen. De reis op zich is belangrijker dan het bereiken van de top. Het afleggen van de weg is jouw specifieke ervaringsreis. Jouw stappen worden hierdoor authentiek en krijgen binnen jouw beleving een eeuwigheidswaarde. Het is onze taak je zodanig te ondersteunen dat je in staat bent deze stappen te zetten. Dat verloopt via energie-overdracht, gesprekken, oefeningen en tussentijdse coaching.

Wij begeleiden je net zolang tot je je reis zelfstandig kunt voortzetten.