VIT en RBCZ

Giep van Werven en Jannet Prinsen zijn via Levenskunst aangesloten bij de Vereniging van Integraal-Therapeuten (VIT) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) .

De VIT

Deze vereniging stelt zich als netwerk in het algemeen ten doel de hulpverlening te bevorderen en te coördineren ten behoeve van mensen die problemen van psychische of psychogene aard hebben. Kijk voor meer informatie op: www.vit-therapeuten.nl 

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over één van ons beiden, dan kun je dat vanzelfsprekend aangeven. Wij nodigen je in dat geval graag uit om je bezwaar in een persoonlijk gesprek toe te lichten en op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met onze beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). 

VIT licentienummer Giep van Werven: 012.95.A en
VIT licentienummer Jannet Prinsen: 518.17.A.

De workshops en bedrijfstrainingen die wij geven vallen niet onder auspiciën van de V.I.T.

De RBCZ

Ook zijn wij ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer:
Giep van Werven: 103132R
Jannet Prinsen: 103281R
en vallen daarmee onder hun Tuchtrecht (zie www.tcz.nu)

vitweb    rbcz logo transp