Oorverdovende stilte

november 2017 – Stilte. De een snakt ernaar, de ander vindt haar onverdraaglijk. De omgevingsherrie, het gekakel in ons hoofd. Het is nooit meer stil in ons en om ons heen. Door de snelheid waarin wij leven zijn wij informatie- en geluidsslaven geworden. Het rumoer om ons heen neemt toe: het verkeer, de luchtvaart, de dreunende beat in winkels, de … Lees verder

Haas-tige spoed

oktober 2017 – Ken je de fabel over de haas en de schildpad? De haas moest altijd wat schamper lachen wanneer hij de schildpad zag lopen, want dat ging zo langzaam. ‘Ik begrijp niet waarom jij je altijd zo sloom beweegt,’ zij hij pesterig. ‘Als jij eindelijk aankomt, is alles al lang voorbij.’ De schildpad moest grinniken. ‘Vlug ben ik … Lees verder

Ik ben naïef… wablief?

september 2017 – Wanneer we vinden dat iemand naïef is bedoelen we meestal ‘je bent een uilskuiken’. Die persoon staat vervolgens te boek als onnozel, kortzichtig en goedgelovig. Je bent de kindertijd toch allang voorbij? Nou dan. Weet je dan niet dat de wereld en het internet aan elkaar hangen van bedrog en cynisme? Daar is toch geen kruid tegen … Lees verder

De beperking als leermeester

augustus 2017 – Naar aanleiding van het vorige blog over eenzaamheid is het misschien niet onverstandig nog even nader in te gaan op het begrip ‘beperkingen’. Aan het einde van dat blog stel ik dat er, wanneer je je beperkingen achter je hebt gelaten, een gevoel van tekort optreedt. Ik snap dat dit wat lastig te plaatsen is. Daarom in … Lees verder

De dimensies van eenzaamheid

juli 2017 – Uit de Gezondheidsmonitor van 2012 blijkt dat 40 procent van de bevolking van 19 jaar en ouder aangeeft eenzaam te zijn. Ruim acht procent voelt zich sterk eenzaam. Als we de huidige berichten in de media mogen geloven, groeit dit percentage nog steeds en worden met name de groepen jongeren en ouderen groter. Als het om een … Lees verder

Het raadsel spiritualiteit ontrafeld

juni 2017 – Tijdens onze jaarlijkse informatieavond heb ik gekozen voor het onderwerp spiritualiteit. De reden hiervoor is dat er veel verwarring is over dit begrip, en wat het wel en wat het niet inhoudt. Daarom lijkt het mij een goed idee dit ook als onderwerp te kiezen voor het blog van deze maand. Spiritualiteit wordt vaak opgevat als de stairway … Lees verder