Accepteren

Accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn is misschien wel het lastigste onderdeel van het proces van bewustwording. Je komt het in iedere fase van het proces tegen en het vraagt een enorme toewijding. Accepteren wil overigens niet zeggen dat je het er volledig mee eens bent, zoals de dingen gaan. Je kunt best willen dat het anders was, maar voordat je daarmee aan de slag gaat, is het onvermijdelijk dat je eerst de huidige stand van zaken accepteert. Dat geeft je de basis van waaruit je dingen kunt proberen te veranderen. Anders komen je pogingen voort uit een onvrede die een zodanige lading meebrengt dat elke ‘oplossing’ al bij voorbaat beladen is. En of verandering überhaupt mogelijk is, valt nog helemaal te bezien. Het kan namelijk zijn dat aan de feitelijke situatie niet valt te tornen. Het kan ook zijn dat het een situatie is die hoort bij een van je thema’s. In beide gevallen is het dan vechten tegen de bierkaai en daar word je niet gelukkiger van.
Accepteren is dus het gouden motto. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat het verlangen – ons favoriete uitstapje uit het hier en nu – vanzelf verdwijnt. Het zou ook wel eens een opening kunnen zijn naar wegen die je totaal niet had voorzien of zelfs voor mogelijk had gehouden.

 

Terug naar Onderzoeken