Impuls

Met het begrip ‘impuls’ bedoelen wij een gebeurtenis die in een split second via het gevoel onze emoties in gang zet. Impulsen kunnen als fijn of vervelend worden ervaren. Fijn levert niet zo’n probleem op, daar worden we blij van. Hoewel, in veel gevallen blijft het een gebeurtenis die niets te maken heeft met ons wezen. Als we ons dit realiseren, is er niets aan de hand. Anders wordt het wanneer we denken dat externe gebeurtenissen ons ‘gelukkig’ kunnen maken. Dat heeft echter niets te maken met autonome vreugde. Vreugde om het zijn, om het feit dat je de kans krijgt eigenschappen te transformeren via het gevoel, voorbij de emotie.

Misverstand

Hier past ook aandacht voor het misverstand over onze zogenaamde ‘vrije keuze’. Tot het moment dat je zodanig bij je eigen basis (gevoel) bent uitgekomen, wordt er eigenlijk voor je gekozen. De impuls van buitenaf is dan altijd bepalend voor wat je doet of laat. Door angst voor de consequenties zijn we bijzonder vasthoudend in onze patronen. De emotie vertroebelt de waarneming en doet de energie naar het hoofd schieten. Daarin zitten allerlei laatjes met voorschriften die vertellen wat je met die emotie moet doen. Extraverte mensen zullen de emotie – bijvoorbeeld boosheid – uiten, verbaal of fysiek. Introverte mensen worden heel stil omdat ze de emotie liever voor zich houden en hem van binnen de baas willen worden. In beide gevallen wordt de route naar het gevoel afgesloten en dus de kans gemist om daadwerkelijk te beseffen wat hier nu eigenlijk werd aangeraakt.

 

Terug naar Time-out