Thema’s

Veel mensen stellen zichzelf de vraag ‘Wat kom ik hier eigenlijk doen?’

De reden waarom wij op aarde zijn is tweeledig:

  • Er is een collectieve reden: de aarde vormt een brugfunctie in het doorgeven van kosmische energie. Alles wat op aarde aanwezig is, in levende of dode vorm, moet daarin mee.
  • Maar er is ook een individuele reden: Wij worden hier in staat gesteld onszelf te ervaren. Ervaren verloopt via het gevoel en deze route levert besef op omtrent vragen zoals ‘waarom hier’, ‘waarom ik’, ‘waarom nu’?

Ervaren

Je hoort vaak zeggen dat wij hier zijn om te leren. Dat is niet zo; wij zijn hier om te ervaren. Tussen ervaren en leren gaapt een diepe kloof. Leren brengt je in het spanningsveld dat je het geleerde in het vervolg altijd goed moet doen. Maar ‘goed’ is een aardse kwalificatie die wij hebben bedacht. We hoeven geen examen te doen om te laten zien dat we het ‘geleerde’ beheersen. Je kunt dus ook niet zeggen ‘oefening baart kunst’, omdat de aarde geen leerschool is; zij is puur een ervaringsplek, hoe lastig dat soms ook is. De één loopt de cirkels van de deelprocessen bijvoorbeeld drie keer. Een ander heeft daar misschien 50 keer voor nodig. Dit wil niet zeggen dat de eerste het ‘beter doet’ dan de tweede. Dat hangt volledig af van de vraag hoe hardnekkig een thema voor iemand is en hoe lang het al bestaat. Elk proces kent zijn eigen ‘bewegingssnelheid’, evenals de mens die het proces doormaakt.

Blauwdruk

En als wij dan hier aan het ervaren zijn, krijgen we te maken met de thema’s – op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, relaties, werk, karakter, enzovoort - die de ziel ons meegeeft om uit te werken. Het feit dat wij daar niet omheen kunnen of heel veel moeite mee hebben, laat onverlet dat we die thema’s wel tegenkomen. Je kunt dat scala aan thema’s en opdrachten zien als een ‘blauwdruk’.

 

Terug naar Er doorheen