De ziel en zijn mens

We zijn gewend om te zeggen dat de mens een ziel heeft. De werkelijkheid gebiedt echter te zeggen dat het precies andersom is: de ziel was er eerder dan de mens. Dit wordt verder toegelicht op de DVD ‘Ervaren tot op het bot …’ De ziel incarneert talloze malen om haar energetische lading kwijt te raken. Per leven geeft de ziel een aantal taken, thema’s en opdrachten mee om te worden uitgewerkt. De eigenschappen van de ziel die tijdens een leven ‘boven’ zijn gebleven, noemen we het hogere zelf.

Voor de mens op aarde blijft de agenda van de ziel meestal verborgen. Wij komen als mens allerlei situaties tegen die te maken hebben met het afwerken van die agenda. De ziel is dus een enorme bepaler en heeft een grote invloed op ons leven.

De lading die met de thema’s meekomt is van dien aard dat we die niet in één keer kunnen verwerken. Dat is dan ook de reden dat wij keer op keer tegen dezelfde dingen aanlopen. Pas wanneer een thema zijn lading kwijt is - dus neutraal is - hoeft zo’n thema zich niet meer te manifesteren.

Ondeelbaar IK

Naast het indalen van de uit te werken elementen komt er parallel ook een ondeelbaar ‘IK’ (Ik Ben) mee, een identiteit per leven. Daarom kunnen wij in een bepaald leven bijvoorbeeld een man zijn en in een ander leven een vrouw. Of in een bepaald leven geboren worden in het Westen, in een ander leven in Afrika of Azië. Als je het hiërarchisch bekijkt, staat de ziel boven het IK. Het IK weet echter precies hoe de vork in de steel zit. Helaas is dit IK lastig te bereiken omdat tijdens het opgroeien ons ego ervoor gaat zitten. Daarom blijven we vaak in illusies hangen en zijn niet in staat de werkelijkheid tot ons te laten doordringen.

Op het moment dat we wel in staat zijn ons IK te horen – dit gebeurt tijdens het proces van bewustwording – ontstaat er een vast ijkpunt van waaruit we kunnen omgaan met hetgeen de ziel aanbiedt. Dat aanbod is niet veranderd maar wij gaan daar dan anders, bewust mee om. Dan vliegen we niet meer alle kanten op.

 

Terug naar Bewustwording